Corona update: open brief OKRA Kempen

 

Dag OKRA-vrienden en vriendinnen

We maken rare tijden mee. Een virus uit China leek eerst heel ver weg. En plots zitten we volop in de harde realiteit. Een realiteit die ook OKRA treft.

De beslissing die OKRA vorige week nam om tot eind van de maand maart alle activiteiten stil te leggen, was moeilijk en hard maar kon op veel begrip van jullie rekenen. Dank jullie wel daarvoor! Enkele dagen later bleek het inderdaad een terechte beslissing te zijn.

De evolutie van de laatste uren, het overleg met medewerkers van het kabinet Beke en de informatie van Marc Van Ranst zetten ons ertoe aan om nieuwe beslissingen te nemen.

Activiteiten OKRA

De Ministeriële beslissing die alle activiteiten van socio-culturele aard verbiedt, loopt tot begin april. De maatregelen van de Vlaamse overheid die een impact hebben op woonzorgcentra en lokale dienstencentra lopen tot aan het einde van de paasvakantie. De signalen die we vernemen, wijzen erop dat het risico niet zal verdwenen zijn na de paasvakantie. Zeker niet voor de ouderen!

OKRA wenst verder mee te strijden om de besmettingspiek van het virus af te zwakken. Vanuit die optiek adviseren wij om ook alle activiteiten van de maand april op te schorten naar een latere datum. De grootste ouderenorganisaties volgen allen deze lijn. We spreken dan over alle OKRA-activiteiten, zowel binnen als buiten (ledenfeesten, wandelen, fietsen, petanquen, dansen, daguitstappen, …).

Let wel: de overheid kan op elk moment ook haar maatregelen verlengen, waardoor dit ‘advies’ een ‘dwingend’ karakter kan krijgen.

OKRA-magazine

Gelet op de maatregelen die de overheid gisteren nam, zullen we de levering van het OKRA-magazine aan trefpunten herorganiseren. We kregen bevestiging van de distributiefirma dat ze de magazines in jouw trefpunt zullen leveren. Let wel: dit zal verlopen zonder fysiek contact. Ze zetten de doos af, bellen aan en vertrekken. De distributiefirma neemt alle voorzorgen in acht om besmetting te voorkomen. Houd er wel rekening mee dat de periode van uitrijden langer zal zijn dan de voorziene drie dagen, wegens ziekte van chauffeurs en dergelijke. De precieze datum communiceren we nog.

De reorganisatietijd was jammer genoeg te kort om het magazine uitzonderlijk aan alle leden op te sturen met de post.

Het OKRA-magazine is niet prioritair en niet-tijdsgebonden. We verlangen niet dat jouw trefpunt het magazine bedeeld binnen een welbepaald tijdsbestek. Niemand moet nu risico’s nemen. Al zijn we kampioen in het bedelen van de magazines met ‘warme hand’, toch vragen we je uitdrukkelijk om contact achterwege te laten. Het magazine bussen volstaat. Doe dit als de tijd er rijp voor is! In bijlage vind je de brief die ook deel zal uitmaken van het pakket magazines.

Wijzigingen in het jaarprogramma

Gezien we adviseren alle activiteiten tot eind april op te schorten, evenals het contact achterwege te laten, heeft dit ook een impact op enkele regionale werkingen en activiteiten:

  • De verdere voorbereidingen van de Kempentochten kunnen niet doorgaan, alsook zal er wellicht geen mogelijkheid meer zijn om inschrijvingen voor de periodes mei en juni op te halen. Hierdoor annuleren we de Kempentochten voor zowel mei, juni als september. We bekijken later of we dit kunnen opnemen in de jaarplanning van 2021.
  • De regionale petanquecompetitie zou in april opgestart worden. Gezien de verlening van het opschorten van de activiteiten tot al zeker eind april en na een bevraging bij de deelnemende ploegen, wordt ook deze competitie verschoven naar 2021. Van zodra activiteiten terug mogen doorgaan, kunnen er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden volgens de vooropgestelde speelkalender na onderling overleg. We pleiten er voor om maximaal in te zetten op de tornooien georganiseerd door de trefpunten opdat zij ook allen financieel een duwtje in de rug krijgen.
  • Ook de regionale biljartcompetitie zal niet meer volledig afgewerkt kunnen worden. De tornooiverantwoordelijke zal hiervoor nog contact opnemen met de deelnemende ploegen om te bekijken op welke manier zij het seizoen afwerken en het volgende voorbereiden.
  • Wat de operette betreft op 11 en 12 mei laten we deze voorlopig nog steeds doorgaan. Alles is hiervoor in kannen en kruiken. De tickets kunnen ofwel mee in het magazine in de brievenbus gestoken worden of ter plaatse in de Warande uitgedeeld worden. Wees gerust, we laten deze activiteit enkel doorgaan als de richtlijnen dit zouden toestaan. Indien de maatregelen nogmaals verlengd zouden worden en wij als organisator de operette dienen te annuleren of verschuiven, worden de ontvangen gelden volledig terug betaald aan de leden bij annulatie of bij zij die niet aanwezig kunnen zijn op de nieuwe datum.
  • De regionale academievoordrachten van april gaan niet door.
  • De voorbereidende vergadering van de sportfeesten zal verzet worden.
  • Het filmfestival MOOOV annuleert ook al haar filmvoorstellingen en zal inzetten op een digitaal aanbod.
  • De uitstap in het kader van Erop Uit in het thema Boeddhisme wordt geannulleerd.

Permanentie secretariaten

Alle OKRA-medewerkers werken nu thuis. Enkel om gegronde redenen is verplaatsing naar het regiosecretariaat toegestaan. Op het regionaal secretariaat van OKRA Kempen waarborgen we een beperkte permanentie op vlak van briefwisseling en telefonie via 014 40 33 50. Mogelijks dienen we als personeel binnenkort in economische werkloosheid te gaan waardoor deze permanentie wegvalt, maar hier komen we later op terug.

OKRA-reizen

OKRA is een erkende reisorganisator en valt onder de reispakketwetgeving met haar eigen dwingende regeling. Vandaag blijkt deze wetgeving te strikt voor situaties zoals Corona. OKRA  werkt nauw samen met de reissector en zoekt een oplossing. Intussen installeerden we een interne task force reizen. Zo kunnen we jou, over de verkooppunten heen, verder helpen met jouw vraag.

Warme solidariteit en communicatie

In en buiten OKRA zien we heel veel mooie acties. Van een OKRA-foon, belrondes, briefschrijfacties, gymoefeningen op YouTube en Facebook tot zelf mondmaskers maken. Ouderen worden niet aan hun lot overgelaten in deze moeilijke tijden! We delen graag al deze mooie initiatieven ter inspiratie dewelke je in bijlage kan vinden. Heb je zelf een leuk initiatief, laat het ons weten. We delen dit dan graag in een volgende nieuwsbrief.

Draag zorg voor jezelf en je dierbaren!

Tom, Tine, Lie, Els en Benny

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info