Update corona

We namen allen kennis van de beslissingen van de veiligheidsraad afgelopen vrijdag 24 april. De media gaf de laatste dagen veel aandacht aan de interpretatie van deze communicatie (opening scholen, mondmaskers,…). Die communicatie laten we over aan de bevoegde overheid. Wij vertalen graag de genomen beslissingen op maat van OKRA.

De organisatie van het OKRA-personeel
Telewerk blijft de norm. Alle medewerkers blijven van thuis uit werken en kunnen enkel bij hoogdringendheid naar kantoor gaan. De beroepskrachten zijn bereikbaar via mail, alsook is er telefonische permanentie voorzien door middel van het doorschakelen van alle telefoonnummers van het regiosecretariaat naar een gsm-nummer van iemand van het personeel.
Er worden geen bezoekers toegelaten in de CM-gebouwen, dus het OKRA-secretariaat is niet toegankelijk voor publiek. Kortom, alles blijft behouden wat ook voordien van kracht was.

Bijeenkomsten (vergaderingen, ledenbijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten,…)
Het verbod blijft geldig: in geen enkele OKRA-geleding (trefpunt, regio, nationaal) is het toegestaan om dergelijke bijeenkomsten te voorzien. De overheid bepaalt dat dit zo is tot minstens 8 juni en zal dan evalueren. Niks laat uitschijnen dat grote ledenbijeenkomsten snel zullen toegestaan worden. Tot eind juni zien we op dit vlak alvast geen wijziging en is het annuleren van de ledenbijeenkomsten het advies. Begin juni zal de veiligheidsraad verduidelijking geven over ‘meerdere mensen in één ruimte: feesten, horeca,…’.  Ondertussen onderneemt OKRA samen met de Vlaamse Ouderenraad initiatief om een kader te creëren waarbinnen sommige werkingen wel van start zouden kunnen gaan. Dit kader leggen we voor aan de expertengroep die met hun deskundige blik de overheid advies geeft.

Sportactiviteiten van OKRA-SPORT+: ten vroegste vanaf 18 mei en in OPENLUCHT (onder bepaalde voorwaarden)
A. in een zaal (sporthal, parochiaal centrum of gemeentelijke zaal): dus binnen => niet toegestaan

B. in openlucht: hier is er mogelijk een versoepeling, met het nodige voorbehoud

– In fase 1 (tussen 4 april en 18 mei): nog steeds verboden om in groep te sporten

– In fase 2 ten vroegste (of: onder voorbehoud) vanaf 18 mei: sommige ploegsporten zullen mogelijk zijn in openlucht maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde voorwaarden:

1. Iedereen blijft buiten! Dus geen gebruik van toiletten, bar,… in het gebouw.

De activiteit vindt dus volledig plaats in openlucht. Voorbeelden kunnen zijn: fietsen, wandelen, petanque, kubb, motorrijden,…  

Wie creatief is kan ook buiten turnen, dansen,… (een optreden op de parking van het woonzorgcentrum)

2. De organisatie gebeurt door een erkende sportclub van een sportfederatie. DUS: Wie met zijn OKRA-club aangesloten is bij OKRA-SPORT+ is in orde. Trefpunten die sport beoefenen via de eenmalige verzekering van OKRA-SPORT+ komen NIET in aanmerking omdat ze geen erkenning hebben als sportclub.

3. De overheid moet nog de verplichte voorwaarden uitwerken (nog niet definitief). Het is afwachten op deze voorwaarden om te oordelen of bovengenoemde versoepeling praktisch haalbaar is. Ter vergelijking: scholen mogen open maar krijgen nu strikte maatregelen om dit te organiseren en dit lijkt niet altijd zo evident. Nog even wachten dus tot deze voorwaarden bekend zijn. Maar dat mondmaskers, handhygiëne, afstand houden,… er zullen bij horen is evident.

Ook rond sportactiviteiten voor senioren zal OKRA samen met VLORA een voorstel voorleggen aan de GEES werkgroep, zodat de deskundigen kunnen oordelen.

Dagreizen:

Dagreizen zouden in fase 2 (vanaf 18 mei) mogelijk zijn, maar dit geldt NIET voor groepen. Het betreft hier verplaatsingen van individuen in eigen streek/land.

Begin juni zal de overheid duidelijkheid scheppen rond het toerisme. Dagreizen met groepen zal ook in juni nog niet mogelijk zijn.

Cultuur
Na 18 mei gaan de musea mogelijk terug open. Dit is niet voor groepsbezoeken. Ook hier geldt dit enkel voor de individuele bezoeker en er zal een beperking zijn qua aantal bezoekers per tijdsblok. Wat betreft culturele evenementen (vb optreden in culturele centra,…) komt er duidelijkheid tegen 8 juni.


Meerdaagse OKRA-reizen

De veiligheidsraad zal begin juni een standpunt innemen rond het toerisme.

OKRA heeft ondertussen beslist om de reizen van de maand juni te annuleren en de betrokken deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.

De wettelijke voucherregeling zal worden toegepast. Voor de reizen van de komende maanden zal begin juni (na het advies van de veiligheidsraad) een standpunt worden ingenomen.

Contact met OKRA-leden en bestuursleden

Dit punt valt onder het eerder gestelde ‘bijeenkomsten’ (zie hoger). Het is nog steeds niet toegestaan om fysiek samen te komen met een ledengroep en/of de bestuursploeg.

Sommige trefpunten experimenteren met online-vergaderen.

Het is wel toegestaan om OKRA-nieuws (Magazine, ledenbrief,…) in de brievenbus van leden te deponeren. Ook hier gelden de nodige voorzorgsmaatregelen: Niet aanbellen, niet binnengaan,… als het OKRA-lid je toch aanspreekt buiten, dan zeker 1,5m afstand bewaren. Dit is zeker geen verplichting! Elk trefpunt en elke vrijwilliger heeft het recht om dit NIET te doen en uit te stellen totdat alles weer normaliseert.
De vrijwilliger die de OKRA-Magazines verdeelt onder de contactpersonen/wijkverantwoordelijken kan die verplaatsing maken met de wagen. Het is toegestaan voor senioren om niet-essentiële verplaatsingen te doen in hun buurt. Deze verplaatsingen zijn dan wel van recreatieve aard. OKRA valt binnen deze omschrijving.

Slotsom

Het zijn rare tijden en we willen graag allemaal terug hervallen in de dagdagelijkse gewoonten van weleer. Stilaan komt het besef dat dit nog niet al te vlug zal kunnen gebeuren.

We houden eraan om na elke beslissing van de veiligheidsraad een vertaalslag te maken naar OKRA.

Hou moed! Hou vol! Er komt een tijd dat we samen zullen kunnen terugblikken op deze ‘rare tijden’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info