Update corona 7 mei

Gisteren nam de veiligheidsraad enkele beslissingen. We vertalen deze naar OKRA. We beginnen met enkele openingen op sociaal vlak met een impact voor onze leden en vrijwilligers.

  1. Grootouders en kleinkinderen kunnen elkaar terug ontmoeten. Maar er moeten keuzes gemaakt worden, en afstand houden is nog steeds het devies.

Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukt dat je vanaf 10 mei maximaal 4 personen mag uitnodigen en dat kinderen dus ook tot deze 4 personen behoren. Bovendien moeten deze 4 mensen beloven dat zij geen andere mensen bezoeken.

Mogen generaties gemixt worden? Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zegt hierover dat dit besproken is met de virologen en dat het vanaf 10 mei opnieuw is toegelaten dat grootouders hun kleinkinderen zien.” Naast bovenstaande richtlijnen blijven de maatregelen van 1,5 meter afstand houden en niet op bezoek gaan als je ziek bent, behouden.

Let wel: bezoek is geen oppas. Grootouders mogen nog steeds niet op kleinkinderen passen, een kort bezoek op afstand kan wel. Vandaag is duidelijk dat sommige grootouders met meerdere (klein)kinderen moeilijke keuzes zullen moeten maken.

  1. Bezoek in WZC

Vandaag (donderdag 07/05) mag hierover een perspectief verwacht worden. OKRA heeft de laatste dagen samen met de Vlaamse Ouderenraad mee gewogen op dit dossier.

  1. De regel van 4… een opening voor huisbezoek of verstokte kaartspelers.

Men mag thuis maximaal 4 personen uitnodigen, bij voorkeur in de tuin of op het terras. Deze 4 mensen mogen geen andere mensen bezoeken. Dit is nog steeds geen al te grote speelruimte voor de OKRA-contactpersonen: het magazine in de bus deponeren is dus nog steeds aangewezen. Heb je echter in je trefpunt weet van alleenstaande leden of leden zonder familie die nu geen of weinig sociaal contact hebben dan kan een OKRA-contactpersoon wel 1 van de 4 ‘bezoekers’ zijn.

Let wel in dat geval mag je geen andere (familie-) leden gaan bezoeken. Dat principe moet je doortrekken op alle vlakken: vergaderen met 4 in de tuin of op het terras kan, idem kaartspelen met 4 vrienden kan, … maar dan mogen de 4 deelnemers niemand anders bezoeken.

Let wel: het is niet toegestaan om met groepen in een zaal samen te komen. Het heropstarten van de kaartclubs in bijvoorbeeld het parochiecentrum is nog steeds niet mogelijk.

Op vele vlakken heeft de veiligheidsraad geen wijziging aangebracht, behalve op vlak van sport. Het is uitkijken naar de bijeenkomst van 18 mei. Nog even kort een overzicht van de afspraken:

De organisatie van het OKRA-personeel.
Telewerk blijft de norm. Alle medewerkers blijven maximaal thuiswerken.

Bijeenkomsten (vergaderingen, ledenbijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten, …)
Het verbod blijft geldig: in geen enkele OKRA-geleding (trefpunt, regio, nationaal) is het toegestaan om dergelijke bijeenkomsten te voorzien. Niks laat uitschijnen dat grote ledenbijeenkomsten snel zullen toegestaan worden. Tot eind juni zien we op dit vlak alvast geen wijziging en is het annuleren van de ledenbijeenkomsten het advies. Begin juni zal de veiligheidsraad verduidelijking geven over ‘meerdere mensen in één ruimte: feesten, horeca, …’  Ondertussen onderneemt OKRA samen met de Vlaamse ouderenraad initiatief om een kader te creëren waarbinnen sommige werkingen wel van start zouden kunnen gaan. Dit kader leggen we voor aan de expertengroep die met hun deskundige blik de overheid advies geeft.

Sportactiviteiten van OKRA-SPORT+:

Sporten is gezond! Blijf dus steeds voldoende bewegen.

De veiligheidsraad sprak zich uit dat competitiesport niet mag tot 31 juli. Over recreatieve sport spreekt men zich uit op 18 mei.

Op de vorige veiligheidsraad gaf men al enige opening, maar de bevestiging of bijsturing zal pas op 18 mei duidelijk zijn:

A.         in een zaal-> Niet toegestaan tot op heden.

B.         in openlucht: men mag men lopen, fietsen, wandelen en  andere sporten zonder contact uitoefenen met maximaal nog 2 andere personen die niet tot hetzelfde gezin behoren. Je kan dus met 3 personen petanque spelen, maar het moet steeds onder de vleugels van de sportclub OKRASPORT+ gebeuren.

Opgelet: Een wedstrijd of tornooi 3 tegen 3 is niet toegestaan. Je sport dan met meer dan 3 personen. Daarnaast blijven ook de afstandsregels en hygiënische voorschriften van toepassing. Zo is KUBB geen goede sport om nu al te doen, je geeft nl. de stokken door aan elkaar. Te mijden! Petanque met eigen materiaal is veiliger.

Het OKRA-advies: Zoek de creatieve grenzen niet op en wacht op de verdere richtlijnen die op 18 mei zullen genomen worden.

Ook rond sportactiviteiten voor senioren zal OKRA samen met VLORA een voorstel voorleggen aan de GEES-werkgroep, zodat de deskundigen kunnen oordelen.

Dagreizen:

Dagreizen, alleen of in groep, zijn nog steeds niet mogelijk. De veiligheidsraad beraadt zich nog over verplaatsingen van individuen in eigen streek/land. Begin juni zal de overheid duidelijkheid scheppen rond het toerisme. Dagreizen met groepen zal ook in juni nog niet mogelijk zijn

Cultuur:
Als de musea na 18 mei opengaan zal dit uitsluitend voor individuele bezoekers zijn, niet voor groepsbezoeken. Wat betreft culturele evenementen (bv optreden in culturele centra) komt er duidelijkheid tegen 8 juni. 

Meerdaagse OKRA-reizen:

Meerdaagse reizen zijn verboden. De veiligheidsraad zal begin juni een standpunt innemen rond het toerisme. De taskforce reizen van OKRA heeft ondertussen beslist om de reizen van de maand juni te annuleren en de betrokken deelnemers hiervan op de hoogte te brengen. 

De wettelijke voucherregeling zal worden toegepast. Voor de reizen van de komende maanden zal begin juni (na het advies van de veiligheidsraad) een standpunt worden ingenomen.

Contact met OKRA-leden en bestuursleden:

Zie hoger bij sociale maatregelen.

We passen deze informatie aan telkens er nieuwe richtlijnen zijn van de overheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info