Mobiliteitsenquête Beweging.net Mechelen-Turnhout

Beweging.net organiseert “De grote mobiliteitsbevraging”.

Ze willen hierbij ook de stem van OKRA horen. Wat logisch is!

Voor zij die een moment tijd hebben, een warme oproep om deze vragenlijst even in te vullen. Op 10 minuten is dat gefikst!

Waarover gaat het?

Welke vervoersmiddelen hebt u ter beschikking?

Welk vervoersmiddel gebruikt u waarvoor?

Zijn er momenten waarop je ergens niet kan geraken?

Het zijn belangrijke vragen voor ons. Want op dit moment worden in Vlaanderen in 15 verschillende vervoersregio’s regionale mobiliteitsplannen opgesteld. Beweging.net vindt het belangrijk dat er grondig wordt nagedacht over hoe we mobiliteit organiseren.

Maar op dit moment zien we een debat dat alleen gevoerd wordt binnen de vervoersregioraden. Die bestaat uit politici, mensen van De Lijn, NMBS, agentschap wegen en verkeer, de Vlaamse waterweg, mobiliteitscentrale aangepast vervoer en een begeleidend studiebureau.

Maar we missen overleg met (mogelijke) gebruikers.

Dit kan en moet anders. In de voorbije maanden, zelfs jaren, ging Bweging.net in overleg met vele organisaties en vrijwilligers, met gebruikers en niet-gebruikers over mobiliteit en openbaar vervoer. Er werden verkeersplatforms opgestart, we namen deel aan studiemomenten en organiseerden zelfs een studieweekend rond mobiliteit.

Het sluitstuk van deze zeer brede informatieronde, is een mobiliteitsbevraging. Met al deze informatie willen we een stevig dossier maken waarmee we in overleg kunnen gaan met de vervoersregio’s.


Maar daar hebben we uw  hulp voor nodig! Vul de bevraging in. Het neemt maar een 10-tal minuutjes van je tijd in beslag.

U vindt de bevraging: als u hier klikt! Er staat ook een link op: https://www.beweging.net/mechelen-turnhout

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info