Nieuwe beslissingen veiligheidsraad 3 juni

De veiligheidsraad nam op 3 juni een reeks beslissingen rond de corona-maatregelen. We houden eraan om deze waar mogelijk te vertalen naar de OKRA-praktijk.

We houden een slag om de arm, omdat de aankondiging van de veiligheidsraad nog dient omgezet te worden in ministeriële besluiten. Deze ministeriële besluiten bepalen de te nemen maatregelen per soort activiteit en verwijzen tevens naar de te volgen protocollen en draaiboeken.

Binnen OKRA is een werkgroep actief die per soort activiteit de ministeriële besluiten en de voorliggende protocollen zal omzetten in praktische fiches en draaiboeken om de OKRA-vrijwilligers zo sterk als mogelijk te ondersteunen. Alle informatie zal steeds up to date gehouden worden en zal je hier (https://www.okra.be/vrijwilliger-worden) kunnen vinden.

Toch enkele opvallende passages uit de communicatie:

  • Het principe is: alles is mogelijk, behalve als het verboden is.
  • Voor kwetsbare groepen gelden nog strikte restricties!! Tot op heden aanzag de overheid de 65+’ers als ‘kwetsbare groepen’. De afgelopen dagen reageerde OKRA hier al vrij stevig op waardoor dit principe niet meer overal gedragen is. Minister Beke werkt samen met OKRA en VLORA aan de opstelling van een ‘charter’ dat moet toelaten om ook de 65+’ers volop in de heropstartende maatschappij te betrekken. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe de veiligheidsraad deze omschrijving heeft toegepast. Het ministerieel besluit zal dit verhelderen.
  • Het is duidelijk dat de opening voor horeca, cultuur, sport, reizen en religieuze activiteiten ons doet verlangen naar een heropstart van onze aanverwante OKRA-activiteiten. De ervaring met de lichte heropstart  van de sportwerking toonde reeds aan dat de omzetting van de maatregelen in ministeriële besluiten  uiterst cruciaal is om een correcte analyse te kunnen maken en raadgevingen te kunnen doen.

We vragen net zoals vorige keer nog even geduld zodat we, na de vertaling van de ministeriële besluiten wanneer we deze ontvangen hebben, jullie correct en volledig kunnen informeren. Het mag duidelijk zijn dat we terecht mogen hopen op een langzame heropstart van de OKRA-werking maar dan wel binnen strikte voorwaarden…

Morgen is er nog een aanvullend overleg tussen de socio culturele sector en het GEES comité, dat mogelijk al veel zal verhelderen.

We maken de nationale en regionale agenda’s de komende weken en maanden  minder vol zodat wij als personeel ons volop kunnen focussen om plaatselijke groepen en vrijwilligers bij te staan in een mogelijke heropstart. Hierbij zal niet alleen aandacht uitgaan naar de toepassing van de protocollen en draaiboeken, maar ook naar het ondersteunen van groepen en vrijwilligers die met zorgen of angst naar de toekomst kijken. We blijven beschikbaar!

We maken nog even voorbehoud tot we concreet zicht krijgen op de omschrijving van de ‘kwetsbaarheid’ en ‘de ministeriële besluiten’ maar zien aan de horizon toch reeds enkele lichtpuntjes.

Hou nog even vol… We zijn er bijna…

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info