Uitstel communicatie heropstart

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat activiteiten vanaf 8 juni terug mogen hervat worden. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren. Hiervoor worden, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt en een ‘charter/richtlijnen’ voor 65+’ers die helpen om veilig op te starten. Dit charter zal dus alles bepalend zijn hoe, en in welke mate, 65+’ers toch aan bepaalde activiteiten kunnen participeren.

OKRA heeft samen met de Vlaamse Ouderenraad heel sterk kunnen wegen op de inhoud van dit charter waarin geen sprake meer is van enige leeftijdsgrens. 

Navraag bij kabinet Beke leert dat het sinds afgelopen maandag voorligt bij de virologen van de GEES. We hadden verwacht/gehoopt dat er al een beslissing zou zijn. Echter is dit nog steeds niet het geval en er is ook geen zicht op wanneer dit wel zal zijn. In ieder geval zal het niet voor het begin van volgende week zijn, maar mogelijk weten we zelfs eind volgende week nog niet meer.

We beseffen dat dit hoogst ongelukkig is. 

We houden er echter aan om jullie te informeren als alle lichten op groen staan. Dit is beter dan straks onze verspreide info te moeten intrekken of grondig te wijzigen. We kijken allen uit naar het advies van de GEES over het charter voor 65+’ers en de vertaalslag die de politiek hier zal aan geven. Dit charter zal domeinoverschrijdend bijsturing geven aan alle huidige en toekomstige protocollen.

We blijven achter de schermen beïnvloeden waar mogelijk, blijven ons voorbereiden op een hopelijk spoedige herstart, en kijken vol verwachting uit naar de beoordeling. Eigenlijk is OKRA er klaar voor, alle documenten zijn opgemaakt en dienen enkel nog afgetoetst te worden aan het charter. Men stelt ons geduld, en dat van vele duizenden vrijwilligers en leden op de proef.

Marc Van Ranst voorspelde reeds enkele maanden terug: stoppen is veel gemakkelijker dan opnieuw opstarten. Dit blijkt ook nu. Maar OKRA is er klaar voor!

Heb even geduld. Hopelijk weten we spoedig meer…

Ter info: Je vindt een toevoeging aan de sportrichtlijnen voor biljart, kegelen, curve bowl en bowling via http://www.okrasport.be/file?fle=1593592&ssn=712ba45e73ae653d6a4eab266558d7aaf2102b3f

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info